N0 N A M A NIP BERTUGAS DI LABORATORIUM
1 Nasruddin 19591231 199103 1 008 Pilot Plant & Perawatan
2 Nurdin 19641231 199112 1 001 Pilot Plant & Perawatan
3 Azhari, ST 19770328 199903 1 001 Pengolahan Air & Limbah
4 Rahma Santi, A.Md 19720618 199903 2 002 Kimia Terapan & Satuan Proses
5 Mardani, ST 19680714 199003 1 002 Kimia Dasar & Kimia Analitik
6 Nurul Fitriah, SE., M.Pd 19691201 199003 2 003 Kimia Dasar & Kimia Analitik
7 Yonhly  Hendra, A.Md 19750706 199903 1 005 Komputasi & Pengendalian Proses
8 Abdul Aziz, S.ST 19820216 201012 1 004 Komputasi & Pengendalian Proses
9 Ibrahim, ST 19751025 199903 1 010 Unit Operasi &  Teknologi Kimia
10 Syafari, A.Md 19810812 200912 1 002 Pengolahan Minyak & Gas Bumi

26,986 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini